Hent som PDF

Grundejerforeningen Bredekæret

Generalforsamling 10. april 2019

Referat · Regnskab 2018/2019 · Budget 2019/2020

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt

 

Referat / Resumé

1. Valg af dirigent

Aftenens dirigent blev Ernst.

På mødet var der repræsentanter for følgende parceller:
2, 5, 6, 7, 13, 18, 21, 26

 

2. Bestyrelsens beretning

I det forløbne år er der - vanen tro - ikke sket det helt store, kun en enkelt arbejdsdag. Det var således sidste år hvor vi har haft en arbejdsdag, og fra nu af indgås en aftale om hjælp til vedligehold af randbeplantningen. Det har trukket lidt ud med at få en aftale på plads, men nu er der modtaget flere bud på vedligeholdelse af randbeplantningen, og bestyrelsen tager det tilbud som giver os mest for kontingentet.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Det store overskud er fordi vi ikke har fået gang i pleje af randbeplantningen eller forseglet revner på vejene, så vi har ikke været usædvanlig gode, men usædvanlig "slatne".

Der er ikke i øvrigt de store afvigelser fra budget til regnskab for året der gik.

Regnskabet er revideret af revisor – uden bemærkninger.

 

4. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag.

 

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

Vi har sat budget af til vejvedligeholdelse og pleje af randbeplantning.

Det fremlagte budget blev vedtaget.

 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Sekretæren træder ud af bestyrelsen og giver stafetten videre til Ernst, som nu har udstået sin elevtid og dermed bliver fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.

Henrik er klar til at træde ind som suppleant - og skal derfor udfylde stolen efter Ernst.

 

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Annette og Jens fortsætter - hvilket er helt i tråd med sædvane. Og tak for det!

Jens blev valgt in absentia.

 

8. Eventuelt

Som sædvanlig - en god debat om alt og intet.

 

Med ønske om et godt år i Bredekæret, slutter sekretærens arbejde for i år og de næste år...
Kim

 


Indkomne forslag (ingen):

 


Resultatopgørelse for 2018/2019

Faktisk
2018/2019
Faktisk pr.
medlem
Budget
2018/2019
Faktisk
2017/2018
Budget
2019/2020


Kontingenter 96.000 3.000 96.000 96.000 96.000
Renter (bank) og bonus (Tryg) 120 4 200 175 150
Ejendomsmæglere - eksp.omk. 0 0 0 250 0


Indtægter i alt 96.120 3.004 96.200 96.425 96.150


Græsslåning 10.000 313 10.000 10.000 10.000
Drift af traktor 5.301 166 3.000 1.924 5.000
Vejvedligeholdelse 0 0 10.000 0 20.000
Snerydning 10.125 316 20.000 2.625 20.000
Fællesareal vedligeholdelse 8.370 262 25.000 10.000 30.000
Bortkørsel af affald 0 0 0 0 0
Forplejning, arbejdsdage 18 1 100 94 0


Vedligeholdelse i alt 33.814 1.057 68.100 24.643 85.000


Generalforsamling 41 1 100 345 100
Andet 0 0 0 0 0


Møder i alt 41 1 100 345 100


Kontorhold 361 11 0 0 0
Forsikring 5.179 162 5.500 5.003 5.500
Nets kontingentopkrævning 887


500
Bankgebyr 385 12 0 135 0


Kontorhold i alt 6.811 185 5.500 5.138 6.000


Omkostninger i alt 40.666 1.243 73.700 30.126 91.100


Arbejdsdage 3.000 94 12.000 11.000 0


Resultat i alt 52.454 1.667 10.500 55.299 5.050

Balance 2018/2019

28. februar
2019
Pr.
medlem
Budget
Ult 2018/19
28. februar
2018
Budget
Ult 2019/20
Aktiver
Kasse 0 0 0 0 0
Bank - drift 65.493 2.047 19.244 43.563 40.749
Bank - vejfond 200.206 6.256 200.000 170.181 230.000
Tilgodehavende kontingent 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 0 0 0 0 0
Aktiver i alt 265.699 8.303 219.244 213.744 270.749


Passiver
Skyldige arbejdsdage 0 0 1.000 500 0
Forudbetalt kontingent
0 0 0 0
Passiver i alt 0 0 1.000 500 0


Egenkapital primo 213.244 6.664 213.244 157.945 265.699
Årets resultat 52.454 1.639 5.000 55.299 5.050
Egenkapital ultimo 265.699 8.303 218.244 213.244 270.749


Balance 265.699 8.303 219.244 213.744 270.749