Vedligeholdelsesmanual for randbeplantning
Grundejerforeningen Bredekæret

(April 2021)

 

Indledning
Vedligeholdelsesmanualen har til formål at forklare og beskrive hvorledes Bredekærets beplantningsarealer skal fremstå.
Kravene til drift og vedligeholdelse er fastlagt ud fra faglig erfaring for, hvad der i de fleste tilfælde vil være tilstrækkelig for pleje og vedligeholdelse, samt ikke mindst de retningslinjer der er gældende i henhold til lokalplanen for boligområdet nord for St. Valby.

Retningslinjer
I henhold til lokalplanen, skal de fælles hegn langs veje, parkeringspladsen, stier og friarealer fremstå som levende hegn. Bestående af en blanding af liguster, hvidtjørn og snebær, der ikke må klippes som hæk, men skal fremstå som buskplantning.
Det levende hegn er plantet i tre rækker og støder op til de enkelte grundes matrikelgrænse, i en bredde mod veje, parkeringspladsen, stier og friarealer på mellem 2 til 4 meter.
De levende hegn holdes klippet i en aftalt højde og bredde, men som et vejledende udgangspunkt skal det holdes i en højde mellem 1,5 til 2,0 meter og bredde på mellem 2 til 4 meter. Dog må hegnet mod den østlige sti ikke vokse længere ud end lygtepælene, som står langs stien mod det østlige fællesareal.
Ligeledes skal de levende hegn have en tæthed så unødvendig ukrudtsvækst holdes på et minimum. Hvor det måtte være nødvendigt for at overholde ensartetheden og tætheden, genbeplantes der med enten liguster, hvidtjørn eller snebær, efter nærmere aftale.
Træerne klippes i samme højde som det levende hegn eller fældes, efter nærmere aftale.
Det afskårne materiale køres enten bort eller flises og udlægges som bunddække, for at holde ukrudt væk.
For at holde ukrudt væk skal der udlægges flis, om nødvendigt tilkøres fils, i område A, D og E.

Områder
Følgende randbeplantningsområder er omfattet (optegnet i bilag 1):
  Område A   Mod det nordlige fællesområde, samt langs den vestlige sti op til det nordlige fællesareal
  Område B   Mod den østlige sti som går langs det østlige fællesareal
  Område C   Mod vest langs St. Valbyvej
  Område D   Afskærmningen rundt om parkeringspladsen
  Område E   Langs stien fra Bredekæret til den offentlige sti, sydvestlige hjørne


Bilag 1: Områder

NORD

Skitse

Område/farveBeskrivelseLbmBredde mm2
A/Lyserød Mod det nordlige fællesområde, samt langs den vestlige sti op til det nordlige fællesareal 130 4,0 520
B/Grøn Mod den østlige sti som går langs det østlige fællesareal 200 3,5 700
C/Blå Mod vest langs St. Valbyvej 115 2,0 230
D/Sort Afskærmningen rundt om parkeringspladsen 60 3,0 180
E/Gul Langs stien sydvestlige hjørne 45 0,5 23
  I alt 550 3,2 1.653