Svar fra Roskilde Kommune på spørgsmål om årsag til flytning af byzone for Store Valby: (opdateret marts 2015)

Roskilde Kommune modtager mange borgerhenvendelser om høje hastigheder på Store Valbyvej i den nordlige ende af Store Valby. Dette er blevet bekræftet af en måling i oktober 2013. Her blev der målt hastigheder på Store Valbyvej, 75 m syd for udkørslen til Bredekæret. Den viste at der blev kørt for stærkt, med en gennemsnitshastighed på 57,8 km/t.

Kommunen har ønsket at flytte byzoneskiltet tættere på den del, hvor der er bebyggelse på begge sider af vejen, og hvor det dermed giver mening for trafikanterne at de befinder sig i byzone. For samtidig at begrænse hastigheden, ønsker vi at skilte med 60 km/t-skilte på den strækning, der før var i byzone.

Vi har en - endnu ubekræftet - teori om at de fire 60 km/t-skilte, der opsættes, vil få folk til at sætte hastigheden ned i modsætning til byzoneskiltet.

Kommunen har planlagt at foretage målinger igen til foråret når den nye skiltning har stået der et stykke tid, for at vurdere effekten.

Venlig hilsen
Morten Heegaard Christensen


Desværre har det vist sig, at hastighederne er steget fra 2013 til 2014.

Resultatet for tællingen i 2013 viste:
Gennemsnitshastighed: 57.8 km/t
85%-fraktil (den hastighed som 85 % af trafikanterne kører med eller under: 67.3 km/t)

Resultatet for tællingen i 2014 viste:
Gennemsnitshastighed: 59.6 km/t
85%-fraktil: 69.2 km/t

Jeg vil tage det op på næste møde i vores trafikteam, hvor vi vil diskutere resultatet og behovet for yderligere tiltag på strækningen.

Venlig hilsen
Morten Heegaard Christensen


Jeg kan tilføje, at vi i januar 2015 har sendt en prioriteret liste til Politiet over 25 steder, hvor vi opfordrer Politiet til at udføre hastighedskontrol i Roskilde. Politiet har i 2015 udvidet antallet af ATK-vogne og har dermed mulighed for at udføre mere kontrol på vejene i Roskilde.

Strækningen på Store Valbyvej er på denne liste, så vi håber at Politiet i løbet af året udfører kontrol på Store Valbyvej.

Venlig hilsen
Morten Heegaard Christensen


Vi vil fortsat have fokus på strækningen og har derfor besluttet, at lave en ekstra måling af hastighederne på samme sted her i foråret 2015 for at få det bedste grundlag at vurdere effekten på.

En mulighed vi overvejer, der muligvis kunne sænke hastigheden, kunne være at sænke hastighedsgrænsen til 60 km/t på hele strækningen fra byzonegrænsen op til Gundsølille. Vi vil tage en dialog med Politiet om denne løsning, hvis målingen i foråret fortsat bekræfter, at der bliver kørt for stærkt.

Venlig hilsen
Morten Heegaard Christensen